ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Εγκαταστάσεις της ΜΑΜΑSOFT

Η εταιρία ΜΑΜΑSOFT έχει επενδύσει σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών ώστε να μπορεί να είναι ευέλικτη και αποτελεσματική στην παραγωγή των προϊόντων χάρτου. Τα τμήματα λογιστηρίου, διοίκησης, παραγωγής και αποθήκευσης στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια 3000τ.μ. στον Πύργο Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης.